Monday Oct 30, 2023

Nattpatrullen med digitalt spinn

Nattpatrullen i Kristinehamns har lyckats höja kvaliteteten i omsorgen av våra äldre och samtidigt få effektivare arbetspass med hjälp av trygghetskameror. Det är en digital lösning som ger äldre i behov av stöd och omsorg en ökad trygghet och större möjligheter till ostörd nattsömn.

Vi pratar också med Kristinehamns digitala lots om hur han hjälper både anställda och medborgare att förstå teknik och nyttan med den. Att kunna ta till sig digitala lösningar är en särskilt viktig pusselbit i hur kommunen ska klara av framtidens bemanningsutmaningar. Undersökningar visar att det inte kommer finnas tillräckligt många personer att anställa i vården i framtiden och det har blivit nödvändigt att redan nu hitta nya sätt att utföra våra arbetsuppgifter på.

Programledare: Maria Widar

Medverkande: Helén Bergström och Anders Forsberg

Speaker: Lena Saltberg 

Producent: Jörgen Martinsson

Kontakt: digitalisering@kristinehamn.se 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320