Thursday May 11, 2023

AI stöttar i skolan

Tack vare AI-teknik som mäter elevers ögonrörelser kan lärare i Kristinehamn upptäcka lässvårigheter mycket tidigare och ge barnen rätt stöd. Men vad innebär det i praktiken att använda ett nytt digitalt verktyg i skolan? Hur kan de nya verktygen frigöra mer tid i undervisningen som gynnar både lärare och elever? Och hur kommer det sig att de lyckades vända tveksamheten till applåder från andra lärare? 

Programledare: Maria Widar

Producent: Jörgen Martinsson

Speaker: Lena Saltberg 

Medverkande: Catarina Kristhammar, Sanna Asp och Johan Lönnberg.

Kontakt: digitalisering@kristinehamn.se 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320